nuo lengvėlio

nuo lengvėlio
nuo lengvė̃lio adv. žr. nuo lengvo: Tuomet vienas įsidrąsinęs ir, pasiėmęs kūjį, nuo lengvėlio įėjo į kambarį MPs.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • iš lengvėlio — iš lengvė̃lio adv. plg. iš lengvo: Iš tykėlio, iš lengvėlio stiklelį į dugną JD1054. Pjaunam sau iš lengvėlio Sld. Iš lengvė̃lio rašyk, kad nesuteptum! Slm. Žemė iš lengvėlio džiūsta ir pamažėlio šyla nuo saulės rš. Pati iš lengvėlio ir atsargiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritraukti — I, Š, Rtr, KŽ; Lex47,49, SD1147, SD302, R30, MŽ40, Sut, M, LL193, L, ŠT16,17 1. tr. NdŽ velkant priartinti, privilkti artyn prie ko: Laivą pritraukti pri kranto N. | refl. tr.: Kol prisivobiji, prisitrauki su virvėm tą sienojį iš dumblyno Svn. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaikštinėti — vaikštinėti, ėja, ėjo KBII196, K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, vai•kštinėti, ėja, ėjo Dk; SD24, D.Pošk, N, J, L, LL183 dem. vaikščioti: 1. Vaikštinėt tai reikia senam, – kraujas išsijudina Svn. Kad nevaikštinėtum [, tai neskaudėtų kojos], al kaipgi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūzgenti — dūzgenti, ẽna, ẽno K, duzgenti 1. tr., intr. duzginti, belsti: Kas duzgena į duris? J. Duzgenę į sienas, paslėptų turtų ieškodami Pt. Ateina pri svirnelės, duzgẽna į langelį LB46. Grausmas duzgẽna iš lengvėlio Ds. Vėtra šniokšdama dūzgena… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”